نخستين کارگاه آموزشي روش هاي نوين فرآورده هاي زنبور عسل (استحصال و تجاري سازي زهر زنبورعسل)در استان چهارمحال و بختياري برگزار شد.

کد خبر: 42520 تاریخ انتشار: 1398/06/20
نمایش: 120
اخبار
در جهت تحقق شعار سال (رونق توليد) و در راستاي اجراي طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي با هدف ايجاد،توسعه وپايدار سازي مشاغل خانگي،جهاددانشگاهي استان کارگاه آموزشي روش هاي نوين توليد فرآورده هاي زنبور عسل را با حضور آقاي مهندس اصغرپور (مخترع دستگاه هوشمند زهرگيري) و مهندس طسوجي(توليدکننده تجهيزات زنبورداري خريدار تضميني فرآورده هاي زنبور عسل) را براي زنبورداران استان و 9 استان همجوار برگزار نمودند.
مرضيه جليل پور مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري ضمن تشکر از رياست جهاددانشگاهي استان به منظور حسن انتخاب و توانا بودن استان در توليد فرآورده هاي زنبور عسل و نيز بالا بردن سطح معلومات حاضرين خصوصا بانوان ،بيان داشتند که اين کارگاه مي تواند دررونق توليد و بازاريابي استان به عنوان يکي از قطب هاي اصلي توليد عسل و فرآروده هاي زنبور عسل بسيار موثر باشد.

افزودن دیدگاه