شرح وظايف دفتر

 1. انجام مطالعات و تحقيقات لازم در خصوص وضعيت مسايل و مشكلات بانوان استان در ابعاد زندگي، خانوادگي، اجتماعي وجهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان
 2. مطالعه ،بررسي وبرنامه ريزي مناسب جهت فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي آموزش وبالا بردن سطح كارآيي ودانش عمومي خانواده ها وبانوان
 3. شناسايي ،ارتباط و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد زنان وبهره مندي از مشاركت آنان دراجراي طرح ها و برنامه هاي اموربانوان وخانواده به آنان
 4. برقراري ارتباط مستمر با دفتراموربانوان وخانواده وزارت كشور جهت اجراي خط مشي ها، سياست ها،دستورالعمل هاي ابلاغي و ارايه گزارش هاي لازم در چارچوب وظايف محوله
 5. شناسايي واستخراج مسايل ومشكلات اجرايي برنامه هاي اجتماعي، رفاهي براي خانواده ها و بانوان استان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط جهت رفع مشكلات
 6. مطالعه و شناخت امکانات و تسهیلات مختلف فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی استان و برنامه ریزی جهت استفاده و بهره برداری امکانات مذکور
 7. مطالعه وبررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راه حل های مناسب برای رفع تنگناهای اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی زنان
 8. نظارت بر تعاوني هاي بانوان استان و بررسي مسايل ومشكلات آنها وتلاش جهت فعال سازي وگسترش آن به منظور اشتغال زايي و افزايش روحيه تعاون و مشاركت زنان
 9. توجه به بخش ورزش بانوان استان و بررسي مسايل و مشكلات زنان در زمينه ورزش،تلاش جهت ترويج فرهنگ ورزش  
 10. پيگيري هاي لازم براي احداث پارك بانوان وتوسعه فضاهاي تفريحي وفرهنگي براي بانوان
 11. انجام بازديد از طرح ها و برنامه هاي مربوط به حوزه زنان وخانواده و ديدار با اقشار مختلف بانوان در مناسبت هاي مختلف در سطح استان
 12. اقدام جهت ايجاد بانك اطلاعاتي بانوان استان
 13. برقراري ارتباط مستمر با سازمان ها ودستگاه هاي اجرايي استان در حوزه اموربانوان به منظور تبادل نظر وآگاهي از طرح ها وبرنامه ها وايجاد هماهنگي در جهت رفع مسايل و مشكلات زنان در استان
 14. تشکیل جلسات کارگروه بانوان و خانواده و نظارت بر کمیته های تخصصی زیر مجموعه کارگروه
 15. بازدید از دفاتر امور بانوان در شهرستانها و مراکز ذیربط با حوزه زنان و خانواده
 16. تشکیل اتاق فکر با حضور مشاوران و متخصصین حوزه زنان و خانواده در خصوص مسائل مبتلا به زنان و خانواده ها

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/08/12