مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز توانبخشي معلولين ذهني بالاي 14 سال شکيبا بازديد کرد.

کد خبر: 42081 تاریخ انتشار: 1398/03/21
نمایش: 178
اخبار
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز توانبخشي معلولين ذهني بالاي 14 سال شکيبا بازديد کرد.
در بازديدي که به همراه خانم عباسي(روانشناس باليني )، سرپرست بهزيستي استان ، رييس اداره بهزيستي شهرستان ، جمعي از روانشناسان و کارشناسان مسئول معلولين بهزيستي صورت گرفت ، دستاوردهاي توليدي 50 نفر معلول بالاي 14 سال به نمايش گذاشته شد.
طي اين بازديد مرضيه جليل پور اظهار داشتند: افراد داراي معلوليت ، قشري هستند که در جامعه کمتر ديده مي شوند. حال در ميان جامعه معلولين افرادي که داراي معلوليت ذهني و اختلالات نورولوژيک هستند حضور آنها در جامعه کمرنگ تر است . وي ادامه داد کار آفريني يکي از مهمترين اولويت هاي توانمندسازي افراد داراي معلوليت است. معلوليت نه تنها محدوديت وچالش نيست بلکه يک فرصت است و نقطه عزيمت براي غلبه بر معلوليت،خودباوري است.باور بر اينکه ميتوان از اين چالش يک فرصت آفريد.وي تصريح کرد يکي از دغدغه هاي والدين ، نگراني آنها از آينده فرزند معلول آنهاست که عدم پذيرش آنها در اجتماع موجب وارد شدن فشار مضاعفي بر خانواده مي شود که همين امر خانواده ها را منزوي مي کند.
بنظر مي رسد براي تغيير نگاه ها در جامعه نسبت به افراد معلول و چگونگي پذيرش آنها در جامعه نياز به يک فرهنگ سازي گسترده داريم که نهادهاي متولي بايد بصورت کلان در اين زمينه فعاليت کنند.
در پايان مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري بيان کردند خانواده ها بايد براي نگهداري و حمايت از فرزند معلول خود مشاوره شده و آموزشهاي لازم را فرا گيرند چراکه تامين مالي و رواني خانواده ها ميتواند پيش نياز حمايت از معلولان باشد.
 

افزودن دیدگاه