دوره آموزشي کنترل خشم با مديريت امور بانوان و خانواده استانداري در بند نسوان برگزار شد.

کد خبر: 41901 تاریخ انتشار: 1398/02/11
نمایش: 168
اخبار
دوره آموزشي کنترل خشم با مديريت امور بانوان و خانواده استانداري در بند نسوان برگزار شد.
نظر به تاثير مستقيم آموزش و اگاهي بر کاهش آسيبهاي اجتماعي خصوصا در حوزه بانوان دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با همکاري اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان اقدام به برگزاري دوره کنترل خشم در بند نسوان نمود.خانم جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در حاشيه اين دوره خاطرنشان کرد انتظارات نسبت به قبل افزايش يافته است و بايد بابرنامه ريزي کارشناسانه و دقيق شاهد حضور کليه اقشار بانوان در مباحث آموزش پذيري باشيم.

افزودن دیدگاه