کارگاه آموزشي روانشناسي خانواده ويژه بانوان شاغل در دستگاههاي اجرايي استان در روز سه شنبه 16 بهمن ماه از سوي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.

کد خبر: 31463 تاریخ انتشار: 1397/11/17
نمایش: 63
اخبار
کارگاه آموزشي روانشناسي خانواده ويژه بانوان شاغل در دستگاههاي اجرايي استان در روز سه شنبه 16 بهمن ماه از سوي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري خانم مرضيه جليل پور هدف از برگزاري اين کارگاه را بررسي ريشه هاي ذهني رفتارها اصلاح درمان و بهبود کيفيت رفتارها و در نهايت ارتقا کيفيت زندگي افراد دانستند.
دکتر ربيعي مدرس کارگاه روانشناسي به بررسي موانع و مشکلات مربوط به خانواده از قبيل اختلافات زناشويي و علل آن شيوه تعامل و روابط زناشويي مطالب ارزشمندي را ارائه دادند.

افزودن دیدگاه