کارگاه اموزشي استراتژي آگاه سازي پيشگيري از اعتياد زنان ويژه زنان شاغل در دستگاههاي اجرايي برگزار شد

کد خبر: 31452 تاریخ انتشار: 1397/11/15
نمایش: 73
اخبار
کارگاه اموزشي استراتژي آگاه سازي پيشگيري از اعتياد زنان ويژه زنان شاغل در دستگاههاي اجرايي برگزار شد
بانوان شاغل در دستگاههاي اجرايي استان توسط دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با همکاري دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تحت تعليم قرار گرفتند . در اين کارگاه يک روزه  که با حضور خانم جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري برگزار شد ، دکتر داريوش جلالي به عنوان مدرس درخصوص انواع مواد مخدر ، علل و عوامل و پيامدهاي گرايش زنان به سو مصرف مواد مخدر ، بررسي و تبيين بسترها ، زمينه ها و روشهاي پيشگيري و مقابله با آن مطالب و تجارب ارزشمندي را ارائه نمودند.

افزودن دیدگاه