جلسه گروه کاري زنان و خانواده با رياست مديرکل امور زنان و خانواده استانداري برگزار شد.

کد خبر: 156922 تاریخ انتشار: 1400/08/27 11:27:25
نمایش: 36
اخبار
در جلسه گروه کاري زنان و خانواده که به منظور ترويج فرهنگ عفاف و حجاب بين کارکنان استانداري و واحدهاي تابعه برگزار گرديد،مرضيه جليل پور،مديرکل امور زنان و خانواده بيان داشتند: روشهاي مختلفي براي آگاه سازي در حوزه فرهنگي و ارتقاء دانش افراد وجود دارد. جليل پور تصريح نمود: آموزش احکام شرعي عفاف و حجاب،توزيع کتب تاليف شده،برگزاري مسابقات فرهنگي،هنري و علمي و تشکيل دوره هاي آموزشي مرتبط با هدف جهت دهي به افکار همکاران و دانش افزايي آنها مي تواند تاثيرات مثبتي در امر عفاف و حجاب ايجاد نمايد. در اين جلسه مقرر شد با همکاري ادارات کل استانداري همچون: دفتر امور زنان و خانواده ،امور اداري و مالي ،حراست ،روابط عمومي و فرماندهي بسيج استانداري ،برنامه ريزي لازم در حوزه عفاف و حجاب همکاران شاغل در استانداري و واحدهاي تابعه ذيل شوراي فرهنگي استانداري انجام پذيرد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/09/11