اخبار تیر 98

1398/04/31
مدير کل اموربانوان وخانواده استانداري از پارک کودک آلمون بازديد نمودند.
1398/04/31 09:30:23
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري گفت : ترويج ازدواج يک سنت حسنه است که نيازمند فرهنگسازي صحيح بين اقوام مختلف به طور يکسان مي باشد
1398/04/27
دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي "بيائيد با هم گفتگو کنيم .افسردگي ، پيشگيري و درمان" را در شهرستان فارسان برگزار کرد.
1398/04/25 09:04:06
نشست تخصصي به منظور بررسي مسائل و مشکلات و همکاري دو طرفه بين دفتر بانوان و خانواده استانداري با اداره کل کميته امداد خميني (ره) استان برگزار گرديد
1398/04/25 08:59:03
دفتر امور بانوان و خانواده استانداري دوره هاي مشاوره خانواده براي کليه بانوان دفاتر ستادي استانداري برگزار کرد
1398/04/24 12:36:57
مدير کل اموربانوان و خانواده استانداري گفت: پارک هاي بانوان را بايد با رويکرد چند جانبه احداث کنيم .
1398/04/23
دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي "تربيت بانوان در اسلام " را براي کليه بانوان شاغل زير مجموعه کارگروه بانوان و خانواده و دفاتر ستادي استانداري برگزار نمود.
1398/04/23
دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي "بيائيد با هم گفتگو کنيم .افسردگي ، پيشگيري و درمان" را در شهرستان بن برگزار کرد.
1398/04/22
دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه آموزشي "پيشگيري از رفتارهاي خود آسيب رسان " را در شهرستان بروجن برگزار کرد.
1398/04/22
به مناسبت هفته عفاف و حجاب و با رويکرد توسعه فرهنگ پوشش اسلامي و محلي ، مدير کل امور بانوان و خانواده از کارگاه دوخت لباس محلي و مرکز فروش آن واقع در قلعه چالشتر بازديد کردند.
1398/04/20 08:34:16
دومين نشست تخصصي طرح ملي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به رياست مدير کل امور بانوان و خانواده در استانداري برگزار گرديد.
1398/04/19
مراسم تجليل و اهداي جوايز برندگان مسابقه عفاف و حجاب توسط مدير کل بانوان و خانواده استانداري بمناسبت ميلاد حضرت معصومه (س) و گراميداشت دهه کرامت.
1398/04/15 11:21:14
جلسه شوراي توسعه و تعاون بانوان کارآفرين با رياست مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.
1398/04/06
جلسه کميته امور بانوان و خانواده با محوريت عفاف و حجاب به رياست مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.