اخبار اردیبهشت 98

1398/02/30 12:36:36
مدير کل امور بانوان و خانواده بمناسبت ميلاد کريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) و روز اکرام از خانه ايتام بازديد کرد.
1398/02/29 12:28:23
اولين جلسه کميته ازدواج در سال 98 برگزار گرديد.
1398/02/22
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در نشست مديران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري ها شرکت کرد.
1398/02/22
ملاقات بنيانگذار بنياد مادر با مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده و کليه مديران کل امور بانوان سراسر کشور و تجليل از زحمات آنها
1398/02/16 12:19:10
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از کمپ ترک اعتياد بانوان بازديد کرد.
1398/02/12
کارگاه اموزشي پيشگيري از اسيبهاي اجتماعي در شهرستان فارسان با مديريت امور بانوان و خانواده استانداري برگزارشد
1398/02/11
دوره آموزشي کنترل خشم با مديريت امور بانوان و خانواده استانداري در بند نسوان برگزار شد.
1398/02/11
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از بند نسوان بازديد و با برخي از زندانيان اين بند ملاقات فردي داشتند.
1398/02/03
نشست بررسي مسائل و مشکلات اشتغال استان برگزار شد.
1398/02/03 11:25:10
نشست مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري با زنان کارافرين استان برگزار شد.
1398/02/02
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز شيرخوارگاه امام علي (ع) شهرکرد بازديد کرد.