بانوان فعال استان طرح‌ها و برنامه‌هاي خود را در حوزه جواني جمعيت و فرزندآوري ارائه دهند


مديرکل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري با بيان اينکه دفتر امور بانوان و خانواده استانداري فعاليت‌هاي خود را در هفت کارگروه از يکسال اخير آغاز کرده است، گفت: اولين کارگره در اين حوزه فرزندآوري و جواني جمعيت است، آماده دريافت طرح‌ها و برنامه‌هاي بانوان فعال استان در زمينه فرزندآوري و جواني جمعيت هستيم تا از ظرفيت آن‌ها در سطح ملي نيز استفاده کنيم.

جزییات بیشتر

برگزاري جلسه ويدئو کنفرانس با حضور معاون امور زنان و خانواده


جلسه ويدئو کنفرانس به‌منظور بررسي روند تحقق مصوبات سفر رياست جمهوري به چهارمحال و بختياري در حوزه بانوان با حضور انسيه خزعلي- معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهور برگزار شد.

جزییات بیشتر
آرشیو