ششمين کارگروه اجتماعي ، فرهنگي ،سلامت و خانواده با رياست استاندار چهارمحال و بختياري برگزار گرديد.

کد خبر: 83479 تاریخ انتشار: 1398/12/01
نمایش: 114
اخبار
در کارگروه اجتماعي ، فرهنگي ، سلامت ، زنان و خانواده استان ، اقبال عباسي ، استاندار چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه تصويب و اجراي طرح ملي سند ارتقاي زنان و خانواده نقش بي بديل و موثري در استحکام کانون گرم خانواده خواهد داشت ، اظهار داشتند : با تدبيردولت دوازدهم اين طرح ملي در حال ساماندهي و عملياتي شدن است و در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه مرضيه جليل پور ، مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري شرح مختصري از اهداف سند ارتقاء وضعيت زنان چهارمحال و بختياري بيان داشتند و تاکيد کردن نياز است کليه دستگاههاي اجرائي استان در جمع آوري اطلاعات مربوط به حوزه زنان مشارکت داشته باشند تا بتوان با شناخت بهتر مسائل و مشکلات ، قدمهاي موثري برداشته شود.
استاندار چهارمحال و بختياري افزود: بحث شاخص هاي عدالت جنسيتي از ابتداي دولت مورد توجه و دغدغه بوده براساس تکاليف قانوني و سياست هاي ابلاغي ، شاخص هايي را تحت عنوان عدالت جنسيتي در ستاد ملي زن و خانواده در دستگاههاي دولتي تدوين شده است.
عباسي ، آموزش ، مشارکت هاي اجتماعي ، بهداشت ، اشتغال ، ورزش ، امنيت ، را از جمله شاخص هاي در نظر گرفته شده ذکر کرد و تاکيد کرد: سياست گذاري و اهداف در طرح ملي سند ارتقاء زنان و خانواده تعيين و مشخص شده است.

افزودن دیدگاه