​اولين کارگاه مربوط به فاز دوم طرح ملي گفتگوي خانواده با همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري برگزار گرديد.

کد خبر: 83445 تاریخ انتشار: 1398/11/23
نمایش: 89
اخبار
در برگزاري فاز دوم طرح ملي گفتگوي خانواده براي بانوان فرهنگي بازنشسته، مرضيه جليل پور تاکيد کردند: هدف از برگزاري اين کارگاه تشويق و ترغيب گفتگوي سازنده، مساله يابي مشارکتي در ميان اعضاي خانواده است.

در اين کارگاه مهارتهايي همچون ايجاد انگيزه و بکارگيري راهکارهاي ساده و درست براي نزديکي بيشتر اعضاي خانواده آموزش داده شد.

افزودن دیدگاه