ملاقات چهره به چهره مديرکل امور بانوان وخانواده استانداري چهارمحال وبختياري با زندانيان بند نسوان.

کد خبر: 73428 تاریخ انتشار: 1398/11/21
نمایش: 92
اخبار

درسلسله ملاقات هاي چهره به چهره با بانوان زنداني در بند نسوان، مرضيه جليل پور اظهار داشتند: بيشترين جرايم مرتبط با زنان مشکلات مالي اهم از صدور چک بي محل براي افراد خانواده ويا ضمانت ديگران و همچنين قتل هاي غيرعمد است که تبعات و آسيب هاي جدي را به جامعه و خانواده وارد مي کند.
در ادامه مديرکل اموربانوان وخانواده استانداري چهارمحال وبختياري تصريح نمودند: براي ارتقاء سطح آموزش زنان و محافظت از آنان دربرابر آسيب ها، دستگاههاي اجرايي مرتبط مي بايست همکاري لازم را با اداره کل زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي استان داشته باشند که اميدواريم بانوان بند نسوان با فراگيري آموزشهاي مربوطه سعي در عدم تکرار اشتباهات خود داشته باشندچراکه هرچه عملکرد خانواده سالم تر باشد، ثبات و سلامت جامعه بيشتر خواهد بود.
دراين ديدار، مشکلات ودغدغه هاي زندانيان مطرح وجمع آوري گرديد تا ازطرف اموربانوان وخانواده بابررسي نوع مشکلات جهت مرتفع نمودن آنها درچارچوب قوانين و مقررات اقدامات لازم صورت پذيرد.
 
 
 
 
 
 
 
 

افزودن دیدگاه