دفتر امور بانوان وخانواده استانداري، کارگاه آموزشي با موضوع نشاط وسلامت زنان سرپرست خانوار را برگزار نمود.

کد خبر: 73382 تاریخ انتشار: 1398/11/15
نمایش: 79
اخبار

در کارگاه آموزشي با موضوع "نشاط و سلامت زنان سرپرست خانوار" که به مناسبت گراميداشت چهل ويکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران برگزار گرديد، مرضيه جليل پور اظهار نمودند: نشاط يکي از ضروري ترين خواسته هاي فطري و نيازهاي رواني انسان به شمار مي رود که نقش عمده اي درتعالي رواني و اجتماعي افراد جامعه ايفا مي کند.
مديرکل اموربانوان وخانواده استانداري با تاکيد بر اينکه ورزش يکي از ابزارهاي ارزشمندي است که براي حفظ سلامت جسماني مفيد مي باشد، تصريح نمودند: ورزش رابطه نزديکي با سلامت وبهداشت رواني وبويژه پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي رواني دارد.
جليل پور درادامه بيان نمودند مادران به عنوان عناصر اصلي تربيت نسل آينده هرجامعه، نيازمند بهره بردن از زتدگي سالم به دور ازبيماري و استرس هستند که ورزش مي تواند اين نقش را به خوبي ايفا نمايد.
دراين کارگاه مباحثي همچون: عناصرشادماني در زندگي، نحوه از بين بردن هيجانات منفي، افزايش تاب آوري، ايجاد انگيزه حرکت درمسير شکوفايي ونشاط توسط مدرس مربوطه مطرح گرديد.

افزودن دیدگاه