جلسه گروه کاري تخصصي زنان و خانواده به رياست مديرکل امور بانوان و خانواده برگزار شد

کد خبر: 42663 تاریخ انتشار: 1398/07/14
نمایش: 88
اخبار
درجلسه گروه کاري تخصصي زنان و خانواده  که با حضور نماينده بانوان کارآفرين استان و رابطين بانوان شهرستانهاي تابعه استان تشکيل گرديد،مرضيه جليل پور اظهار کرد:با توانمند سازي بانوان جامعه از لحاظ اقتصادي مي توان کارآفريني زنان را تقويت کرد.کارافريني در حقيقت دنبال کردن فرصتها و بهره گيري از آنها همراه با پذيرش ريسک هاي مالي،رواني و اجتماعي با انگيزه سود مالي و استقلال طلبي است.
در ادامه مدير کل امور بانوان و خانواده بيان کرد:اگر چه فعاليتهاي زنان کارافرين ممکن است با موانع و مشکلات اجتماعي،اقتصادي  و فرهنگي همراه باشد اما اگر کسب مهارت از طريق اموزشهاي لازم صورت گيرد،مي تواند مفيد و اثربخش باشد.
در پايان مقرر گرديد کليه رابطين بانوان در شهرستانهاي تابعه استان ضمن اعلام و معرفي کارافرينان شهرستانهاي خود،مسائل و مشکلات مربوط به انها را به دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ارسال نموده و پيشنهادات خود را در ياري رساندن و بررسي مشکلات زنان بي سرپرست و بدسرپرست خود اعلام نمايند.

افزودن دیدگاه