مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در نخستين مدرسه تابستانه حقوق کودک که در تبريز تشکيل گرديد،شرکت نمودند.

کد خبر: 42634 تاریخ انتشار: 1398/07/09 11:10:34
نمایش: 102
اخبار
مرضيه جليل پور ضمن شرکت در نخستين مدرسه تابستانه حقوق کودک که در تبريز با همکاري مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک و امور بانوان و خانواده استانداري با حضور وزير دادگستري ،مشاور وزير کشور در امور زنان و خانواده،کليه مديران بانوان و خانواده سراسر کشور،قضات و متوليان امور حقوقي در تبريز افتتاح شد،اظهار نمودند: کودکان در استيفاي حقوق خويش به لحاظ ناتواني نيازمند حمايت هستند که خانواده مي تواند مهمترين نقش را در اين زمينه ايفا نمايد. محترم شمردن حقوق کودکان انقدر حائز اهميت است که دين مبين اسلام و بزرگان و پيشوايان ديني در عمل و سفارش،اهتمام بالايي به امر تکاليف پدر و مادر و اطرافيان کودک برشمرده اند.
در ادامه جليل پور بيان کرد که شرکت در کارگاههاي اموزشي رعايت حقوق کودکان در خانواده و اسلام و بررسي و آشنايي با قوانين و مقررات خاص کودکان و فرهنگسازي انها در جامعه از جمله مباحث ضروري هستند که بايستي براي انها وقت گذاشته شود و اگاهي جامعه نسبت به اين امور بالا رود.
در پايان مدير کل امور بانوان و خانواده تاکيد نمودند که حفظ، رعايت، ترويج و ارتقاي حقوق کودک از جمله دغدغه‌هاي ذهني جامعه و حاکميت بوده که جز با آموزش مجريان امر، به سهولت ميسر نيست. احترام به کرامت انساني ايجاب مي‌کند که کودک به عنوان يک انسان داراي حقوق برابر با ديگران انگاشته شوند و اين امر نيز مستلزم حمايت همه جانبه از آنان است، کودکان نياز به حمايت و مراقب ويژه دارند و به دليل گستردگي موضوع، توجه و حمايت از کودکان با مشارکت تمامي بخش‌هاي دولتي و غيردولتي جامعه ميسر است.
شرکت در اين مدرسه که موضوعات متنوعي همچون بلوغ و رشد کودکان، اصول حمايت از کودکان در مقررات جمهوري اسلامي ايران، کار کودکان و حمايت از آنان در برابر بهره‌کشي اقتصادي و مباحث آموزشي در حوزه کودکان، کودک همسري، کودکان خياباني، آسيب هاي فضاي مجازي مباحثي در ان مطرح گرديد راه را براي ترويج حمايت از کودکان هموار مي نمايد.

افزودن دیدگاه