دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کارگاه اموزشي «بيائيد با هم گفتگو کنيم افسردگي پيشگيري و درمان » را در شهرستان سامان برگزار نمود.

کد خبر: 42509 تاریخ انتشار: 1398/06/16
نمایش: 137
اخبار
کارگاه آموزشي « بيائيد با هم گفتگو کنيم ، افسردگي پيشگيري  و درمان» با همکاري فرمانداري شهرستان سامان با هدف آگاه سازي خانواده ها در زمينه عوامل ايجاد کننده و موثر بر افسردگي  و راههاي درمان آن در محل دهياري چم چنگ برگزار شد.

افزودن دیدگاه