آقاي دکتر عباسي دبير مرجع ملي حقوق کودک وزارت دادگستري در سفر دوروزه خود به استان به همراه خانم دکتر جليل پور به عنوان دبير استاني حقوق کودک با معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار ديدار نمودند.

کد خبر: 42453 تاریخ انتشار: 1398/06/05 20:53:59
نمایش: 182
اخبار
در نشست خصوصي معاون حقوق بشر و بين الملل وزارت دادگستري با معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار، مرضيه جليل پور ضمن ابراز خرسندي از حضور آقاي دکتر عباسي و هيأت همراه به استان از حمايت هاي جناب استاندار در حوزه کودک و نوجوان در استان مباحثي را مطرح و تقدير نمودند و اظهار کردند تلاش شده اقدامات موثري در اجراي برنامه هاي حقوق کودک و بررسي مسائل و  مشکلات آنها از سوي دبير مرجع استاني بعمل آيد که گزارش عملکرد نشان دهنده اين تلاش هاست.
در ادامه آقاي مرداني ضمن خير مقدم به معاون محترم حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق کودک و همراهان ايشان بيان داشتند که حمايت و پيگيري مسائل مربوط به کودکان يک عمل خيرخواهانه و خداپسندانه مي باشد.
در پايان آقاي دکتر عباسي بيان داشتند : استان چهارمحال و بختياري با توجه به شرايط و امکانات موجود ظرفيت هاي بسيار خوبي براي حمايت از حقوق کودکان دارد هر چند که عملکرد پربار خانم دکتر جليل پور بيانگر اين امر بوده است.

افزودن دیدگاه