ششمين کنفرانس ملي حقوق کودک با حضور آقاي دکتر عباسي دبير ملي مرجع حقوق کودک و هيأت همراه و خانم دکتر جليل پور دبير استاني مرجع و کليه مديران استاني و رابطين در سوم شهريور ماه 98 برگزار شد.

کد خبر: 42444 تاریخ انتشار: 1398/06/03
نمایش: 199
اخبار
مرضيه جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده ضمن تقدير از توجه ويژه استاندار محترم جناب آقاي مهندس عباسي به حوزه کودک با ارائه گزارش جامعي از عملکرد دفتر به عنوان دبير استاني مرجع حقوق کودک ، اقدامات صورت گرفته را حائز اهميت دانست.
معاون سياسي امنيتي اجتماعي استاندار آقاي مرداني ضمن خير مقدم به ميهمانان،تشکيل ششمين کنفرانس ملي حقوق کودک را فرصت بسيار مناسبي براي استان قلمداد کردند.
جناب آقاي دکتر عباسي معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري و دبير ملي مرجع حقوق کودک ضمن اظهار خرسندي از حضور در استان ، بيان داشتند توجه خاص و ويژه جامعه به حوزه کودک از حقوق اساسي و ذاتي کودکان است و با تاکيد به اينکه ايران جزو اولين کشورهايي هست که به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته، شعار امسال را « سال تحول در حوزه حقوق کودک » عنوان نمودند.ايشان همچنين هدف از برگزاري تشکيل ششمين کنفرانس ملي حقوق کودک را ارائه برنامه هاي اجرايي مرجع ملي در زمينه چالش هاي اساسي حقوق کودک در استان چهارمحال و بختياري دانست.
در حاشيه کنفرانس نيز جمعي از کودکان هنرمند کانون پرورش فکري کودکان برنامه هاي زيبا وهنرمندانه اي را ارئه نمودند.

افزودن دیدگاه