معاون وزير دادگستري و دبير ملي مرجع کنوانسيون حقوق کودک به دعوت مدير کل امور بانوان و خانواده و دبير مرجع استاني حقوق کودک در بدو ورود به استان چهارمحال و بختياري مورد استقبال قرار گرفتند.

کد خبر: 42442 تاریخ انتشار: 1398/06/02
نمایش: 57
اخبار
دکتر محمود عباسي معاون حقوق بشر و امور بين الملل وزارت دادگستري و دبير ملي مرجع کنوانسيون حقوق کودک کشور با هيأت همراه ،روز شنبه دوم شهريورماه در بدو ورود به فرودگاه بين المللي شهرکرد مورد استقبال رسمي آقاي مهندس نصيري معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار و خانم دکتر جليل پور ، دبير مرجع حقوق کودک در استان چهارمحال و بختياري و مدير کل امور بانوان و خانواده قرار گرفت.

افزودن دیدگاه