سرکار خانم دکتر نظري پور کيايي مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده در روز دوم سفر خود به استان چهارمحال و بختياري به همراه خانم دکتر جليل پور از باغ کودک آلمون بازديد نمودند .

کد خبر: 42373 تاریخ انتشار: 1398/05/24
نمایش: 135
اخبار
در اين بازديد خانم دکتر مرضيه جليل پور مديرکل امور بانوان و خانواده با توجه به بازديد انجام شده در تيرماه سالجاري از پارک به تشريح گزارشي از مجموعه اقدانات و فعاليتهاي انجام شده پرداختند و بين داشتند وجود چنين فضاهايي باعث رشد فيزيکي و رواني ، مهارتهاي تمرکزي و تقويت حافظ و رشد خلاقيت کودکان مي شود . 
در ادامه ايشان از مديريت پارک آلمون در راستاي تلاش هاي انجام شده در طول يکماه گذشته به منظور تکميل پارک تقدير نمودند . 
درپايان خانم دکتر نظري پورکيايي ضمن بازديد از کليه مجموعه ، از وجود چنين فضايي در شهر شهرکرد اظهار خرسندي نمودند و اشاره کردند توجه به اين امور بسيار پسنديده و درخور تقدير ميباشد و نامگذاري شهردوستدار کودک براي شهرشهرکرد که به پيشنهاد خانم دکتر جليل پور صورت گرفت را مورد تاکيد قرار دادند .

افزودن دیدگاه