سرکار خانم دکتر نظري پورکيايي مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده به همراه معاونشان در سفر به استان از مرکز توانبخشي شبانه روزي معلولين ذهني دختران بالاي 14 سال هفشجان بازديد نمودند.

کد خبر: 42371 تاریخ انتشار: 1398/05/24
نمایش: 122
اخبار
سرکار خانم دکتر نظري پورکيايي مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده به همراه معاونشان در سفر به استان چهارمحال و بختياري از مرکز توانبخشي شبانه روزي معلولين ذهني دختران بالاي 14 سال هفشجان بازديد نمودند.
در اين بازديد خانم دکتر جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري و خانم محمدي سرپرست بهزيستي استان و جمعي از مسئولين استاني ،مشاور محترم و معاون ايشان را همراهي نمودند.
در بازديد به عمل آمده جليل پور فعاليتهاي بهزيستي استان را در رسيدگي به زنان خدمت گيرنده تا حدودي مطلوب دانست و بيان داشت طي بازديد هاي دوره اي و مستمر از اين مراکز و تلاش هاي اداره کل  بهزيستي استان در جهت مطلوب تر شدن کيفيت و کميت خدمات ،اقدامات لازم انجام خواهد شد. 
خانم محمدي سرپرست بهزيستي استان نيز ضمن معرفي مرکز ، اشاره کردند با وجود اينکه مرکز داراي 60نفر ظرفيت مي باشد در حال حاضر 25 نفر پذيرش شده اند . ايشان هدف از راه اندازي مرکز را شناسايي و تقويت توانمندي هاي افراد کم توان ذهني و کمک به ارتقاي سطح استقلال آنها در زندگي و آماده کردن آنها باتوجه به سطح توانمندي هاي آنان براي بازار کار مي باشد اعلام نمود . سرکار خانم دکتر نظري پورکيايي مشاور محترم وزير کشور ضمن بازديد از کليه واحدها خدمات ارائه شده را شايان توجه دانست و خواستار ارتقاي سطح و توسعه فضاها و خدمات قابل ارائه شدند. 

افزودن دیدگاه