مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده در جريان سفر دو روزه ي خود به بام ايران از غرفه هاي بانوان کارآفرين در قلعه تاريخي چالشتر بازديد نمودند.

کد خبر: 42370 تاریخ انتشار: 1398/05/24
نمایش: 135
اخبار
خانم  مرضيه جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در معيت مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده  و معاون ايشان و نمايندگان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان از غرفه هاي توليدات بانوان کارآفرين که در قلعه تاريخي چالشتر مستقر بودند بازديد کردند .
خانم دکتر جليل پور ضمن معرفي کار بانوان و حيطه فعاليت بانوان کارآفرين استان ، رسيدگي به مسائل و مشکلات حوزه کارآفريني را از دغدغه هاي اصلي دفتر دانست و بيان داشت همانطور که در چندين جلسه اخير بررسي وضعيت بانوان کارآفرين در دستور کار جلسات بوده اين امر تاحصول نتايج مطلوب ادامه خواهد داشت .
خانم دکتر نظري پورکيايي نيز ضمن اظهار خرسندي از عملکرد و پيگيري هاي صورت گرفته در عرصه کارآفريني اعلام کردند دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور نيز در چارچوب وظايف خود به موضوعات مطروحه رسيدگي و نهايت تلاش خود را نسبت به ارتقاي سطح و فرهنگ کارآفريني خواهد داشت .
در حاشيه بازديد از غرفه ها ، از قلعه تاريخي چالشتر که با معرفي و تشريح کامل بنا از سوي آقاي دکتر بابک زمانپور صورت گرفت نيز ديدن به عمل آمد.

افزودن دیدگاه