مرضيه جليل پور ،مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري به همراه مديران کل دستگاه هاي اجرائي مرتبط با آموزش هاي پيش از ازدواج ،از مرکز طراحي زندگي واقع در دانشگاه شهرکرد بازديد نمودند.

کد خبر: 42346 تاریخ انتشار: 1398/05/18 09:00:31
نمایش: 69
اخبار
جليل پور در بازديدي که از مرکز طراحي زندگي دانشگاه شهرکرد صورت گرفت ، اظهار نمودند : هر پسر و دختري که پا به دوران جواني مي گذارد ، بزرگترين آرزويش ايجاد کانون گرم و پر مهر خانواده است ،تا يار و مونس و محرم راز پيدا کند و از نعمت زندگي مشترک زناشويي برخوردار گردد همانگونه که پيامبر اکرم(ص) فرمودند: ازدواج سنت من است و هر کس از آن روي گرداند از من نيست.
امروزه شايد بسياري از جوانان وخانواده ها نيز به اين نکته دست يافته اند که صرف رسيدن به سن خاص و بلوغ جسمي و جنسي، براي تحقق ازدواجي موفق و مطمئن کافي نيست و علاوه بر آن يک جوان بايد به حدي از رشد و آمادگي روان شناختي نيز رسيده باشد تا بتواند عهده دار مسئوليت ها و نقش هاي جديد خود در قالب زندگي مشترک گردد.
در ادامه مرضيه جليل پور ، رئيس کميته ازدواج استان بيان داشتند زندگي شاد، موفق و موثر ،آرماني ست که هر فردي در زندگي خود مي تواند به  دنبال کسب آن باشد و تحقق اين آرمان زماني ميسر است که زمينه براي آموزش و به کارگيري مهارت هاي زندگي آماده باشد.
در پايان مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري به همراه مديران کل دستگاه هاي اجرايي مرتبط با حوزه ازدواج از مرکز طراحي زندگي باهدف ارتقاء سطح دانش و آگاهي زوجين بازديد نمودند.

افزودن دیدگاه