جلسه شوراي توسعه و تعاون بانوان کارآفرين با رياست مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.

کد خبر: 42175 تاریخ انتشار: 1398/04/15 11:21:14
نمایش: 51
اخبار
مرضيه جليل پور در نشست شوراي توسعه و تعاون بانوان کارآفرين استان افزود : اهميت مباحث کارآفريني بر کسي پوشيده نيست و اين مهم يکي از مهمترين منويات مقام معظم رهبري مي باشد ، زيرا ايشان همواره بر ايجاد اشتغال و کارافريني در راستاي کشف گنجينه استعدادهاي انساني تاکيد دارند.
وي با تاکيد بر فعاليت موثر بانوان در مناسبات اجتماعي و اقتصادي کشور ، تصريح کرد:موفقيت زنان در جوامع نه تنها سبب سودهاي اقتصادي مي شود بلکه منافع اجتماعي و فرهنگي هم با خود بدنبال دارد.
وي در ادامه با اشاره به مشکلاتي نظير تامين مالي ، استخدام کارکنان ، کاهش پول نقد ، از بين رفتن نقدينگي ، سوءمديريت و عدم بازاريابي در راستاي کارافريني بانوان اظهار داشت: بايستي با برنامه ريزي صحيح و جامع از ظرفيت هاي بانوان در بخش مشاغل خانگي بهره گيري شود.
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري ادامه داد : همچنين در روستاهابايد آموزش هاي مورد نياز در جهت حل مسائل و مشکلات کارافرينان را تقويت کرد تا افراد در استفاده از تکنولوژي جديد مربوط به کشاورزي و صنايع دستي اموزش هاي لازم را فرا گيرند تا به رونق توليد و کارافريني منجر شود .

افزودن دیدگاه