مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز آسيب هاي اجتماعي استان بازديد کرد

کد خبر: 42071 تاریخ انتشار: 1398/03/13
نمایش: 241
اخبار
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز آسيب هاي اجتماعي استان بازديد کرد:
آسيب شناسي اجتماعي عبارتست از مطالعه و ريشه يابي بي نظمي ها ،ناهنجاري ها و آسيب هايي نظير بيکاري ،اعتياد،فقر،خودکشي ،طلاق، و... همراه با علل و شيوه هاي پيشگيري و درمان و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است. از سوي ديگر اگر رفتاري با انتظارات مشترک اعضاي جامعه و يا يک گروه يا سازمان اجتماعي ناسازگار باشد و ديگر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد کنند ،کج روي اجتماعي به شمار ميرود.
اورژانس اجتماعي به عنوان مرکز مداخله کننده در بحران هاي فردي ،خانوادگي و اجتماعي تلقي مي گرددکه اين مرکز براي حمايت از افراد در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعي و ساير افرادي که در شرايط بحران قراردارند و نيز شناسايي آسيب هاي اجتماعي شايع و در حال شيوع و اطلاع رساني خدمات سازمان بهزيستي ، گروه هاي هدف تشکيل شده است.به همين منظور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در خصوص ضرورت پيگيري آسيب هاي اجتماعي کودکان و بانوان در استان از مرکز آسيب هاي اجتماعي بهزيستي ديدن کردند.
در اين بازديد که به همراهي سرپرست اداره کل بهزيستي استان ، معاون اجتماعي و کارشناس مسئول آن اداره کل  و با حضور جمعي از روانشناسان آن مرکز صورت گرفت ،  پيرامون کودکان وهمسران در معرض آزار و آزار ديده ،و زن و دختران در معرض آسيب و آسيب ديده ، افراد فراري ،کودکان خياباني و مبتلايان به اختلالات هويت جنسي مباحثي مطرح گرديد ، جليل پور در اين بازديد تصريح نمودند با توجه به اينکه مدير کل امور بانوان و خانواده ، دبير مرجع متناظر کنوانسيون کودک در استان مي باشد آسيبهاي اجتماعي مربوط به کودکان بايد با جديت پيگيري شوند و گزارش آنها به صورت مستمر و مکتوب به دفتر بانوان و خانواده استانداري اعلام گردد.

افزودن دیدگاه