مدير کل امور بانوان و خانواده بمناسبت ميلاد کريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) و روز اکرام از خانه ايتام بازديد کرد.

کد خبر: 42006 تاریخ انتشار: 1398/02/30 12:36:36
نمایش: 184
اخبار
مدير کل امور بانوان و خانواده بمناسبت ميلاد کريم اهل بيت امام حسن مجتبي (ع) و روز اکرام از خانواده ايتام بازديد کردند.
در دين مبين اسلام توجه زيادي نسبت به ايتام شده و بهترين خانه از ديدگاه پيامبر (ص) آن خانه اي است که در آن به يتيمي احسان و نيکو کاري شود.دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز در راستاي اهداف خود و همچنين بزرگداشت ميلاد امام حسن مجتبي (ع) و روز اکرام از خانواده هاي ايتام بازديد نمودند.در اين بازديد خانم جليل پور ضمن قدرداني از زحمات سرپرستان ايتام به اهميت حمايت جامع از افرادي که توانمندي لازم براي اداره مطلوب زندگي خود را ندارند اشاره نمودند.

افزودن دیدگاه