مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در نشست مديران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري ها شرکت کرد.

کد خبر: 41963 تاریخ انتشار: 1398/02/22
نمایش: 147
اخبار
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري در نشست مديران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري ها شرکت کرد.
در اين نشست که با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و سرکار خانم دکتر نظري پورکيائي مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانواده و جمعي از مديران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداري هاي سراسر کشور  در استان فارس برگزار شد مواردي از قبيل ارائه گزارش اقدامات  استانهايي که در حوادث اخير سيل خسارت ديده بودند،  روند جذب اعتبار  0.05 % اختصاصي دفاتر امور بانوان و خانواده ، طرحهاي آتي دفتر معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و ....عنوان شد.

افزودن دیدگاه