نشست بررسي مسائل و مشکلات اشتغال استان برگزار شد.

کد خبر: 41861 تاریخ انتشار: 1398/02/03
نمایش: 143
اخبار
نشست  بررسي مسائل و مشکلات اشتغال استان برگزار شد.
در اين نشست که با حضور خانم جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري و کارگزار اشتغال استان تشکيل شد مسائل و مشکلات حوزه اشتغال بانوان مورد بررسي قرار گرفت و سازمان مردم نهاد فعال در خصوص اشتغال بانوان معرفي گرديد.

افزودن دیدگاه