نشست مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري با زنان کارافرين استان برگزار شد.

کد خبر: 41860 تاریخ انتشار: 1398/02/03 11:25:10
نمایش: 181
اخبار
نشست زنان کارافرين استان در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار شد.
در نشست کارافرينان زن استان که با حضور مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري تشکيل شد زنان فعال در عرصه کارافريني به بيان مسائل و مشکلات حوزه کاري خود پرداختند و خانم جليل پور نيز پيشنهاداتي در رابطه با ارتقا بازاريابي  محصولات ارائه دادند. تشکيل شناسنامه معرفي کارافرينان ، معرفي نماينده زنان کارافرين و دعوت از ناشر جهت تبليغات گروهي از اهم مصوبات اين جلسه بود.

افزودن دیدگاه