مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز شيرخوارگاه امام علي (ع) شهرکرد بازديد کرد.

کد خبر: 41859 تاریخ انتشار: 1398/02/02
نمایش: 325
اخبار
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري از مرکز شيرخوارگاه امام علي (ع) شهرکرد بازديد کرد.
مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري به همراه مديريت بيمه سلامت و معاون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بهزيستي استان از مرکز شيرخوارگاه امام علي (ع) شهرکرد بازديد نمودند. در اين بازديد ضمن دلجويي از کودکان ، مربيان آن مرکز به بيان مسائل و مشکلات حوزه کاري خود پرداختند. در پايان مدير کل امور بانوان و خانواده خانم جليل پور بمنظور تسهيل امر درمان کودکان و هويت آنان پيشنهاد انعقاد تفاهم نامه سه جانبه فيمابين امور بانوان و خانواده استانداري ، بيمه سلامت و بهزيستي استان را بيان نمودند.

افزودن دیدگاه