کارگاه آموزشي نقش والدين در بلوغ فرزندان برگزار شد.

کد خبر: 31681 تاریخ انتشار: 1397/12/22
نمایش: 188
اخبار
نقش والدين در بحران دوران بلوغ بسيار جدى است پايان کودکى، تمرين بزرگسالى نوجوانى دوره انتقال از کودکى به بزرگسالى  است و از آنجايى که با تغييرات جسمى و هورمونى فراوانى همراه است منجر به دگرگونى برخى رفتارها و خلقيات  در نوجوانان مى شود و از سوى ديگر اين رفتارها با مقابله والدين روبه رو شده و بدين ترتيب نوجوان  را براى رسيدن به بعضى اهداف و ارزش ها و هويتى که به دنبال آن هستند، برمى انگيزد. از جانب ديگر يکي از مسائل مهم در دوره بلوغ فرزندان نحوه رفتار والدين با آنان مي باشد. اکثر والدين تا زماني که فرزندانشان به سن بلوغ نرسيده اند با مشکل خاصي مواجه نمي شوند. اما زماني که فرزندانشان وارد دوران بلوغ مي شود، مشکلاتشان آغاز مي شود. بمنظور کاهش تعارضات بين اعضاي خانواده و همچنين افزايش اطلاعات والدين درباره بلوغ فرزندان ، دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با همکاري فرمانداري شهرستان فارسان اقدام به برگزاري دوره نقش والدين در بلوغ فرزندان در شهرستان فارسان ويژه عموم زنان نمودند .

افزودن دیدگاه