جلسه بررسي راه اندازي مرکز شتابدهي به کسب و کار زنان در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد

کد خبر: 31306 تاریخ انتشار: 1397/10/19 11:18:05
نمایش: 74
اخبار
جلسه بررسي راه اندازي مرکز شتابدهي به کسب و کار زنان در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد
در جلسه مذکور که با حضور خانم جليل پور مدير کل امور بانوان و خانواده و دکتر بنياديان رئيس بنياد نخبگان استان و نمايندگان پارک علم و فناوري استان و جمعي از دانشگاهيان تشکيل شد به ارائه راهکارها و پيشنهادات در خصوص برگزاري اين مرکز در استان پرداخته شد.

افزودن دیدگاه