کارگاه آموزشي پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان براي بانوان شهرستان لردگان با مديريت دفتر امور زنان و خانواده استانداري برگزار گرديد.

کد خبر: 156797 تاریخ انتشار: 1400/08/04
نمایش: 74
اخبار
در حاشيه کارگاه اموزشي پيشگيري از رفتارهاي خود آسيب رسان براي بانوان شهرستان لردگان که با هدف ارتقاء دانش و افزايش مهارت و سلامت روان با همکاري سازمان مردم نهاد جمعيت همياران سلامت روان اجتماعي استان برگزار گرديد، مرضيه جليل پور،مديرکل امور زنان و خانواده استانداري گفت: براي مقابله با رفتار هاي پر خطر توانمند سازي، آگاهي دهي و حساس سازي همه افراد جامعه بيش از پيش بايد مورد توجه قرار بگيرد. جليل پور افزود:همکاري دستگاههاي اجرايي متولي سلامت روان در درمان و حمايت از اين افراد تاثير گذار است. در اين کارگاه آموزشي، در خصوص علل و عوامل خطرساز و عوامل پيشگيرانه و محافظت کننده از رفتارهاي خود آسيب رسان و نيز راهکارهاي درماني، آموزش‌هاي لازم به شرکت کنندگان ارايه شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/09/11