جلسه بررسي و چاره انديشي مسائل فرهنگي بانوان استان به رياست مديرکل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري برگزار شد.

کد خبر: 156704 تاریخ انتشار: 1400/07/18
نمایش: 78
اخبار
در جلسه بررسي و چاره انديشي مسائل فرهنگي حوزه بانوان استان،مرضيه جليل پور مدير کل امور زنان و خانواده استانداري ضمن اشاره به اينکه خانواده اولين محل آموزش فردي و اجتماعي است،بيان داشتند: اولين شرط داشتن جامعه اي سالم و پويا،حفظ سلامت و پايداري خانواده است که اين موضوع در گرو نقش آفريني موثر بانوان در محيط خانواده مي باشد.
مديرکل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري افزود: زن در خانواده مي تواند در موقعيت و جايگاههاي مختلف ايفاي نقش نموده و تاثيرگذار باشد بنابراين ضروري است در خصوص نقش هايي که مي تواند در حوزه روابط خانوادگي ايفا کند،اگاهي داشته باشد.
در ادامه جليل پور اظهار نمود: آسيب شناسي تاثير بحران کرونا در روابط بين فردي و اعضاي خانواده و تغيير سبک زندگي يکي از مواردي است که بايد مورد بررسي قرار گرفته و چاره انديشي شود.
مديرکل امور زنان و خانواده پيشنهاد احداث مجتمع آموزشي فرهنگي ويژه بانوان استان را دادند و تاکيد نمودند:دستگاههاي اجرايي آموزشي و فرهنگي استان با همکاري يکديگر در اين حوزه مشترک مي توانند از پيدايش آسيب هاي فرهنگي اجتماعي استان جلوگيري کنند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/06