حضور مدير کل دفتر امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري در نشست مجازي وزارت کشور

کد خبر: 155805 تاریخ انتشار: 1400/02/09
نمایش: 69
اخبار
در نشست مجازي با موضوع " بررسي چشم انداز روند تغيير سبک زندگي و گرايش فرهنگي- اجتماعي زنان با رويکرد آينده پژوهي ( با تاکيد بر تحولات فضاي مجازي) که با حضور مشاورمحترم وزيرکشور در امور زنان و خانواده و کليه مديران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداريهاي سراسر کشور برگزار شد، ضمن ارائه طرح مربوطه توسط مجري، راهکارهايي جهت اجرايي نمودن بهتر در استانها ارائه گرديد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/02/20