بازديد مديرکل امور زنان و خانواده استانداري از کارگاه اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار

کد خبر: 155560 تاریخ انتشار: 1399/12/19
نمایش: 49
اخبار
درحاشيه بازديد مديرکل امور زنان و خانواده استانداري از کارگاه اشتغالزايي زنان سرپرست خانوار ، مرضيه جليل پور بيان داشتند :حمايت و ارتقاي معيشت با ايجاد اشتغال براي قشر آسيب پذير ، اهميت بسياريدارد
 مديرکل امورزنان و خانواده استانداري تصريح نمودند : توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بر بستر اشتغالزايي در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي و رفع نيازهاي معيشتي موثر است
در ادامه جليل پور اعلام داشتند: دفتر امور زنان و خانواده استانداري برنامه هاي آموزشي براي بانوان استان هدايت و توانمندسازي اقتصادي و ارائه تسهيلات و اتصال به پشتيبان و بازارکار آنها را پيگيري و برحسن انجام امور نظارت مي کند
اين کارگاه قاليبافي با رعايت کليه پروتکل هاي بهداشتي براي بانوان سرپرست خانوار استان برگزار مي گردد.
 

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1399/12/26