حضور مدير کل امور زنان و خانواده استانداري چهارمحال و بختياري در نشست سراسري مجازي مديران کل اين حوزه در استانداري هاي سراسر کشور با حضور مشاور محترم وزير کشور در امور زنان و خانوده

کد خبر: 154751 تاریخ انتشار: 1399/08/27
نمایش: 28
اخبار
در حاشيه نشست سراسري مجازي مديران کل امور زنان و خانواده استانداري هاي سراسر کشور با حضور مشاور محترم وزير کشور در اين حوزه ، مسائل و مشکلات امور بانوان بررسي و راهکارهايي ارائه گرديد.

افزودن دیدگاه