با حضور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ، استاندار،مدير کل امور زنان و خانواده ، سند ارتقا وضعيت زنان و خانواده چهارمحال و بختياري رونمايي شد.

کد خبر: 133883 تاریخ انتشار: 1399/03/13
نمایش: 54
اخبار
سند ارتقا وضعيت زنان و خانواده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان چهارمحال و بختياري به صورت ويدئو کنفرانس با حضور معاون رئيس جمهور ، استاندار ،مدير کل امور زنان و خانواده استانداري و ديگر مديران کل استاني به تصويب رسيده و رونمايي شد

افزودن دیدگاه